#SVT #Debatt att unga rekryteras till extremismrörelser. Se första kommentaren, typisk rasist enligt #PKMedia?