TY #Chef Josh Sharkey of @barkhotdogs for those berkshire pork & smoked cheddar sliders at the #AllStarTasting!