Whatsapp gesprek met me kleine broertje. Hij heeft een rap gemaakt. Haha.