อุ้ย กล้อง #stock #jellybean เวอร์ชั่นใหม่ #ตั้งเวลาถ่ายได้แล้ว