Phải mạnh mẽ lên...thời gian còn dài lắm mà. Mệt mỏi cũng phải đứng lên và đi :-) #bestrong