@mikaeldaez @andreaetorres abangan ang pagtatagpo ng landas nina DEAN at ISAY bukas sa #WithASmile humanda ng kiligin sa #MikAnd bukas na yan♥