Ouderwets #smidsvuur. We gaan een lager gieten van witmetaal. #smid #smeden