kua @VinAbrenica and kua @VictorSilayan abangan sila sa #MisibisBay sa july 1 na po yan pagkatapos ng Undercover