Well, La talagang papantay sa pagmamahal ng family.. #MissingPayatot #HeMissesHer #WeAllMissHer