@mkrauza A tu dowody na to, że wprowadzamy własne końcówki: