วีคที่ 1 กับแนวเพลงที่ถนัด  #AF8FirstDay #วันนี้เมื่อสองปีที่แล้ว