Nap time! #peepynonos. Don't forget to enter #teddyolympics!