#zemanokracie nebo #zemanismus? Nebo snad odborník Miloš #Zeman?