Pagod ako at di ko alam kung anong kinalaman noon sa pagkuha ng sariling larawan tulad nito.