Από την Ελευθεροτυπία της 25ης Ιουνίου.Έπεσε ο ουρανός στα κεφάλια μας