A view of the Supermoon from last Sunday evening. ANG GANDA NIYA TINGNAN!!!!!