Antros: Hoy #Stolichnight en @LaCondesaVhsa Botella $200 #Stolichnaya #twittab