Hoy #Stolichnaya Botella $200 en @LaCondesaVhsa #Twittab #Stolichnight