Enkel blijft laatste 2 dagen warm en branderig prikkelen, pijn is nog wel aanwezig tevens vreemde verkleuring.