Sa isang sulyap ko natauhan ako, para bang ayaw ko ng umuwi. Hahaha! #KFC #Centrio #Galamode