ตระเวนหามาได้เท่านี้แล้วนะคะ เดี๋ยวจะตระเวนหาต่อพรุ่งนี้เลยย