ลุงเรือข้ามฟาก คลองเตย-บางกระเจ้า ที่ผมนั่งประจำหลายปีแล้ว ต้องซื้อเรือใหม่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับจักรยานจำนวนมาก