ท่าเรือคลองเตยฝั่งที่จะข้ามไปบางกระเจ้า เต็มไปด้วยจักรยานนักท่องเที่ยว+คนไทยที่รอข้าม มาไม่ขาดสายทั้งวัน