Läser första sidan av "Fever pitch" och kingen dyker upp. 
 
#gunners