'Di sadyang nasama sa washing machine. Hahahahahahaha!!! Sira :(( #atm