ดูสายตาที่น้องชายเค้ามองกันสิ >\\< #RABIN #หวานเยิ้ม   โอยโอยโอย!!!!!!!