#anyorar l'instan que no ha succeït anyorança de lo que no ha passat #capdecreus #far