Από την Ελευθεροτυπία της 21ης Ιουνίου 2013.ΜΗ ΤΖΙΖ!