Kung natuwa ako sa pasalubong ni mama, nabusog naman ako sa pasalubong ni papa  #Jabee #StrawberrySundae #JollyHotdog #CrissCutFries ♥