Non mais laissez moi manger ma banane #nowsinging #noweating #kiko