Mahuloof ves MDP ah gennaanan ingetho. demcracy oyy dhimaalakah membarun vadaigannaveenee. Mahuloof ah alhugadumen maruhabaa kiyan