ตั้งแต่รูปรุกิละ....มาเจออาซึสะไป... #die #nosebleed #(///A///) #Mukami