biar gak pingsan d jam k 2 #UAS *Efek gak sarapan*