In Egypte hebben 6 mensen hun leven gegeven voor een kip. #moetkunnen