ในที่สุดก็ได้เห็นจักกาแร้ของ #KYUNGSOO แต่ก็ยังไม่ชัดอยู่ดี~~~