Donal Finnegan of @FinnegansDalkey talking to @TodayFMNews @Newstalkfm @98FM #Dalkey