Stars & Stripes flying over @FinnegansDalkey #Dalkey