@DenizReno wearing #FrancisLibiran @francois888 at #CPFWToronto @CPFW2013 #Toronto #Fashion #RoyThompsonHall