ถึงจะไม่ใช่วันศุกร์ แต่ที่ fisherman's village #samui ก็มีทั้งร้านค้า ร้านอาหารให้เดินเลือกแยอะ