สมุยกับสวนมะพร้าว ภาพอย่างนี้จะมีให้เห็นไปอีกนานไหม สวนมะพร้าวหายไปเรื่อยๆ #samui #suebtrip