เพื่อไปคุยกับทางร้านเสื้อนะคะ ส่วนราคาจะพยายาม ไม่ให้เกิน 400 บ/ตัวค่ะ ไซน์เสื้อ ตามนี้นะคะ