yui, mio, ritsu, tsumugi (KeyboardMania, DrumMania, GuitarFreaks Version 6 Blazing) #k_on #keion