Tevbe75-76: Onlardan kimi de, Eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse, mutlaka sadaka..
http://wp.me/p1rtjR-Eh