Δύναμη στον Κώστα 
https://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1475893