Bitch lick my balls...my eyeballs?! #wtf #kidsthesedays #smh