บางครั้งที่มีพิธีการหน้าเสาธง แล้วฝนเกิดตก อาจารย์ก็มักพูดแบบนี้
...ซึ่งบางครั้งนักเรียนก็อยากจะตอบกลับแบบนี้ #bd2