Само докоснете и се свържете чрез #NFC, за да слушате музика така, както е създадена да бъде чута. #SBH50