Decor strategie uitzending medewerkers #kpn in opbouw. #teamkpn2013