เจ็บปวดไหมละ ใช้ #AIS3G แล้ว #TruemoveH ขโมยซีน #fail