Look how piman she is. She's like mangkukulam na parang masasaniban :D @xydenlizabells @JaqDizon @TanyDiaron hahahaha!